KETAHUI LEBIH LANJUT TENTANG PROGRAM TERKINI

Acara Terkini

The Training of Trainers (TOT) Guidebook is a training tool to teach community leaders and local government agencies on how to plan, implement, and monitor community-based disaster risk reduction (CBDRR) programs (in English).

November 14, 2019

Sepanjang bulan Oktober dan November 2019, sesi komunikasi risiko telah diadakan dalam kalangan pegawai kerajaan tempatan dan pemimpin masyarakat di empat kawasan projek. Dalam kesemua sesi ini, peserta dibekalkan...

October 21, 2019

Pada 21 Oktober 2019, sesi komunikasi risiko yang kedua telah dilaksanakan kepada pegawai kerajaan tempatan dan pemimpin masyarakat di daerah Hulu Langat, terutamanya kawasan Batu 14 yang rentan kepada tanah runtuh, dan Kampung Sg. Serai yang diketahui kerap dilanda...

October 7, 2019

Pada 7 Oktober 2019, tiga sesi terawal komunikasi risiko di bawah program SeDAR telah dijalankan. Pada sesi ini, pegawai kerajaan tempatan dan pemimpin masyarakat Ulu Klang mendapat ilmu tentang ancaman dan...

August 23, 2019

Selepas setahun mengumpul data, membuat pemodelan, menggambar dan menganalisa risiko, pasukan pakar tanah runtuh dan banjir – bersama-sama saintis sosial, saintis data, pakar pemetaan permukaan digital dan pemaju kandungan internet—menerbitkan sebuah...

Penerbitan: Laporan Risiko Bencana: Memahami Risiko Tanah runtuh dan Banjir untuk Pengurangan Risiko Bencana Berasaskan Sains di Negeri Selangor (Bahasa Malaysia)

Laporan ini menjelaskan kepada pemerintah tempatan konsep analisis risiko berasaskan sains sehingga risiko tanah runtuh dan banjir dapat disampaikan kepada pemimpin masyarakat untuk perencanaan dan tindakan kolektif mereka (dalam Bahasa Malaysia)

Penerbitan: Laporan Risiko Bencana: Memahami Risiko Tanah runtuh dan Banjir untuk Pengurangan Risiko Bencana Berasaskan Sains di Negeri Selangor (Bahasa Inggeris)

Laporan ini menjelaskan kepada pemerintah tempatan konsep analisis risiko berasaskan sains sehingga risiko tanah runtuh dan banjir dapat disampaikan kepada pemimpin masyarakat untuk perencanaan dan tindakan kolektif mereka (dalam Bahasa Inggeris)

October 1, 2018

Beberapa lawatan dibuat ke pelbagai agensi teknikal bagi memohon bantuan dan kolaborasi untuk projek SeDAR ini. Tidak mengejutkan, kesemua agensi terbabit bersetuju menyokong projek ini beserta objektifnya. Semangat...

September 1, 2018

Kemajuan yang memberangsangkan dapat dilihat ketika ahli Pasukan Projek bekerja keras mengumpulkan data sewaktu menjalankan analisa risiko di kawasan projek. Aktiviti mengumpulkan data primer dilakukan oleh Pasukan Projek jika data sekunder tidak...

Terbitan: Brosur JPP SeDAR (Bahasa Malaysia)

Brosur ini menerangkan tujuan dan objektif program JPP SeDAR, serta menerangkan kaedah dan hasil yang diharapkan dari program ini (dalam Bahasa Malaysia)

Terbitan: Brosur JPP SeDAR (Bahasa Inggeris)

Brosur ini menerangkan tujuan dan objektif program JPP SeDAR, serta menerangkan kaedah dan hasil yang diharapkan dari program ini (dalam Bahasa Inggeris)

June 29, 2018

Majlis perasmian projek dilaksanakan sebulan selepas projek SeDAR dimulakan. Majlis perasmian ini disempurnakan oleh YB Tuan Hee Loy Sian, Ahli Jawatankuasa Eksekutif Kerajaan Negeri Selangor dan Pengerusi, Jawatankuasa...

ms_MYBahasa Melayu