RAKAN KONGSI KAMI

Rakan Kerjasama Program

SeDAR adalah projek kerjasama antara Institut Penyelidikan Antarabangsa Sains Bencana (IRIDeS) Universiti Tohoku, Unit Pengurusan Bencana Selangor (SDMU) Kerajaan Negeri Selangor, dan Pusat Penyediaan dan Pencegahan Bencana (DPPC) Institut Antarabangsa Malaysia-Jepun Teknologi (MJIIT), Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Kuala Lumpur

Institut Penyelidikan Antarabangsa Sains Bencana (IRIDeS), Universiti Tohoku

IRIDeS adalah pentadbir projek yang mengurus dan memberikan arahan dalam pelaksanaan projek SeDAR. Ini juga memberikan kemahiran dan pengetahuan yang memanfaatkan pengalamannya yang luas dalam pengurusan bencana di Jepun.

Kunjungi IRIDeS

Selangor_Logo
Unit Pengurusan Bencana Selangor (SDMU), Kerajaan Negeri Selangor

SDMU adalah pelaksana tempatan yang berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat, agensi kerajaan dan akademik, di samping memastikan pelaksanaan projek berjalan lancar.

Kunjungi SDMU

Pusat Kesediaan dan Pencegahan Bencana (DPPC), Institut Teknologi Antarabangsa Malaysia-Jepun, Universiti Teknologi Malaysia

DPPC adalah pakar teknikal tempatan yang menggubal objektif SeDAR menjadi kandungan tempatan untuk masyarakat, menggabungkan sains dan pengetahuan untuk pendekatan yang lebih komprehensif dalam pengurangan risiko bencana (DRR).

Kunjungi UTM

ms_MYBahasa Melayu