Penerbitan

Penerbitan: Buku Panduan Training of Trainers (Bahasa Malaysia)

Buku Panduan Training of Trainers untuk Merancang dan Melaksanakan Program Pengurangan Risiko Bencana Berasaskan Komuniti membentangkan pelbagai konsep utama dan kaedah pendekatan bagi kerajaan tempatan dan pemimpin masyarakat dalam pengajaran CBDRR kepada masyarakat (dalam Bahasa Malaysia)

Penerbitan: Buku Panduan Training of Trainers (Bahasa Inggeris)

Buku Panduan Training of Trainers untuk Merancang dan Melaksanakan Program Pengurangan Risiko Bencana Berasaskan Komuniti membentangkan pelbagai konsep utama dan kaedah pendekatan bagi kerajaan tempatan dan pemimpin masyarakat dalam pengajaran CBDRR kepada masyarakat (dalam Bahasa Inggeris)

Penerbitan: Laporan Risiko Bencana: Memahami Risiko Tanah runtuh dan Banjir untuk Pengurangan Risiko Bencana Berasaskan Sains di Negeri Selangor (Bahasa Malaysia)

Laporan ini menjelaskan kepada pemerintah tempatan konsep analisis risiko berasaskan sains sehingga risiko tanah runtuh dan banjir dapat disampaikan kepada pemimpin masyarakat untuk perencanaan dan tindakan kolektif mereka (dalam Bahasa Malaysia)

Penerbitan: Laporan Risiko Bencana: Memahami Risiko Tanah runtuh dan Banjir untuk Pengurangan Risiko Bencana Berasaskan Sains di Negeri Selangor (Bahasa Inggeris)

Laporan ini menjelaskan kepada pemerintah tempatan konsep analisis risiko berasaskan sains sehingga risiko tanah runtuh dan banjir dapat disampaikan kepada pemimpin masyarakat untuk perencanaan dan tindakan kolektif mereka (dalam Bahasa Inggeris)

Terbitan: Brosur JPP SeDAR (Bahasa Malaysia)

Brosur ini menerangkan tujuan dan objektif program JPP SeDAR, serta menerangkan kaedah dan hasil yang diharapkan dari program ini (dalam Bahasa Malaysia)

Terbitan: Brosur JPP SeDAR (Bahasa Inggeris)

Brosur ini menerangkan tujuan dan objektif program JPP SeDAR, serta menerangkan kaedah dan hasil yang diharapkan dari program ini (dalam Bahasa Inggeris)

ms_MYBahasa Melayu